De fem världshaven

Namnlappar på de fem världshaven att fästa på rätt plats. Totalt 6 lappar då Stilla havet kan sättas på två ställen på vår världskarta (öster om Australien och väster om Nordamerika)

Nr 8079

Varning, ej lämplig för barn under tre år – små delar.

Formgiven i Sverige. Tillverkad på Filippinerna.